1.5ke400ca34

1.5ke400ca в группе «Диоды защитные»10
быстрый просмотр
3665 шт.
28 руб. ×
от 100 шт. — 26 руб.
от 1000 шт. — 24 руб.
1.5KE400CA
4135 шт.
Пр-во: Mic
быстрый просмотр
4135 шт.
10 руб. ×
от 600 шт. — 7.70 руб.
от 2400 шт. — 7.30 руб.
1.5KE400CA
584 шт.
Пр-во: DC Components
быстрый просмотр
584 шт.
19 руб. ×
от 276 шт. — 15.60 руб.
7 дней,
400 шт.
17 руб. ×
1.5KE400CA
3-4 недели, 2582 шт.
Пр-во: STMicroelectronics
быстрый просмотр
3-4 недели,
2582 шт.
190 руб. ×
от 10 шт. — 170 руб.
от 100 шт. — 121 руб.
от 250 шт. — 119.12 руб.
Аналоги 1.5ke400ca в наличии1
1.5KE400CA
108 шт.
Пр-во: Mic
быстрый просмотр
108 шт.
120 руб. ×
от 2 шт. — 70 руб.
от 5 шт. — 34 руб.
от 10 шт. — 23 руб.
1.5ke400ca в группе «Позиции на заказ – Прочее»21
1.5KE400CA-B, TVS Diode Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201 Bulk
3-5 недель, 278 шт.
Пр-во: Littelfuse
быстрый просмотр
3-5 недель,
278 шт.
110 руб. ×
от 10 шт. — 88.40 руб.
от 100 шт. — 69.40 руб.
1.5KE400CA-TP, TVS Diode Single Bi-Dir 342V 1.5KW 2-Pin DO-201AE T/R
3-5 недель, 198 шт.
Пр-во: MCC
быстрый просмотр
3-5 недель,
198 шт.
46 руб. ×
от 10 шт. — 41.80 руб.
от 25 шт. — 41.70 руб.
1.5KE400CA
139 шт.
Пр-во: Kingtronics
139 шт.
130 руб. ×
от 2 шт. — 80 руб.
от 5 шт. — 50 руб.
от 10 шт. — 39 руб.
1.5KE400CA
34 шт.
Пр-во: DC Components
быстрый просмотр
34 шт.
140 руб. ×
от 2 шт. — 85 руб.
от 5 шт. — 50 руб.
от 10 шт. — 37 руб.
1.5KE400CA+
27 шт.
Пр-во: Multicomp
27 шт.
200 руб. ×
от 2 шт. — 160 руб.
от 10 шт. — 122 руб.
Аналоги 1.5ke400ca на заказ2
1.5KE400CA
3-4 недели, 743 шт.
Пр-во: Littelfuse
быстрый просмотр
3-4 недели,
743 шт.
100 руб. ×
от 10 шт. — 87 руб.
от 100 шт. — 60 руб.
от 500 шт. — 50.01 руб.
1.5KE400CA
5-6 недель, 956 шт.
Пр-во: Littelfuse
быстрый просмотр
5-6 недель,
956 шт.
88 руб. ×
от 10 шт. — 66 руб.
от 30 шт. — 61 руб.
от 100 шт. — 57 руб.